"Ѕ≥л≥м туралы"

"јзаматтыЭ Эорғаныс туралы"

"Қазақстан –еспубликасының Әскери доктринасы "

"Әскери м≥ндетт≥л≥к және әскери Эызмет туралы"

"Қазақстан –еспубликасының Эорғанысы және Нарулы  үштер≥ туралы "

" Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к нышандары туралы"

"Қазақстан –еспубликасы Ү≥мет≥н≥ң 2006 жылғы 24 мамырдағы є449 қаулысы"

" Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң жолдауы"

Қазақстан –еспубликасының  онституци¤сы"

"Әскери Қызметш≥лерд≥ң статусы

Қ– Қ  ≤шк≥ қызмет жарғысы"


Қ– Қ  √арнизондық жЇне қарауылдық қызметтер жарғысы"


Қ– Қ  “әрт≥пт≥к жарғысы"


"“iл туралы заңы"

"≈ңбек кодекс≥"<Ѕастапқы бетке


Сайт управляется системой uCoz