Әскери ант

    
    "ћен,Қазақстан –еспубликасының азаматы —үлейменов ћей≥рбек —ей≥тқалиұлы,Қарулы  үштерд≥ң қатарына к≥ре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқына,оның заңды түрде сайланған ѕрезидент≥не ақтық дем≥м қалғанша адал болуға,өз≥мн≥ң егеменд≥ мемлекет≥мн≥ң  онституци¤сы заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде анта етем≥н.
    Өз≥ме жүктелген м≥ндеттерд≥, әскери жарғыларды және командирлер мен бастыЭтардың бұйрыЭтарын сөзс≥з орындауға,әскери Эызметт≥ң қиыншылыЭтары мен ауыртпашылығына табандылықпен төтеп беруге ант етем≥н.Әскери ≥ст≥ ынта қойып меңгеруге, әскери халық мүлк≥н а¤лап ұстауға, әскери және мемлекет құпи¤сын қатаң сақтауға ант етем≥н.
    ћен өз ќтанымның,тәуелс≥з Қазақстанның мемлекетт≥к мүдделер≥н≥ң ержүрек әр≥ батыл қорғаушысы болуға ант етем≥н.
    ≈гер мен өз≥м қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан –еспубликасының заңдарында белг≥ленеген қатаң жазаға ұшырайтын болайын.


<Ѕастапқы бетке


Сайт управляется системой uCoz